Fitwood

Respekt for naturen, økt trivsel i hverdagen, rene materialer og god design står i sentrum for alt vi gjør. Forskning har vist at naturlige materialer i interiøret, og spesielt tre, øker trivselen og reduserer stress. Det, pluss holdbarheten, er en av hovedgrunnene til at vi har valgt tre som hovedmateriale. Vi ønsker at du skal kunne ha et aktivt liv, uansett hvor travelt du er, og forbedre ditt velvære uten å ofre design.

5 produkter