Behandling av personopplysninger Vi behandler dine personopplysninger med det formål å håndtere kundeservicesaker, for eksempel for å kommunisere med deg og svare på henvendelser i kundeservice eller i andre digitale kanaler (inkludert sosiale medier) og undersøke klager og støttesaker. Behandlingen er nødvendig for å tilfredsstille vår og din legitime interesse i å håndtere kundeservicesaker. Personopplysningene som behandles er identitetsopplysninger, for eksempel navn og personnummer, kontaktinformasjon, for eksempel adresse, e-postadresse og telefonnummer, korrespondanse med deg og kjøpsinformasjon, for eksempel informasjon om kjøpstidspunkt, kjøpssted og selve klagen. Vi lagrer disse dataene så lenge saken pågår og i en periode på 3 år etter at saken er avsluttet for å kunne vurdere og utvikle vår kundeservice. Hvis du vil vite mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du lese mer her.