Priser og betaling
Priser på varene er oppgitt inklusive moms. I handlevognen vises totalprisen inklusive alle avgifter, moms, frakt og eventuelle betalingsgebyr.
Betalingsvilkår oppgis i handlevognen, avhenging av valgt betalingsmåte.
Fraktvilkår oppgis i handlevognen, avhengig av valgt fraktmetode.
Skatter og avgifter
Ingen tilleggsavgifter for toll, skatt eller merverdiavgifter tilkommer din handel utover eventuell frakt i kassen.
Alt av skatter og avgifter er allerede betalt av Sporttema før leveransen til deg som kunde.

Betaling Svea
Kobling til betalingsbetingelser ligger i kassen.
Angrerett
Angrefristen er på 14 dager.
I tilbakemelding til oss må det framkomme tydellig at dere ønsker å benytte angreretten. Angrefrisen løper fra den dagen dere mottar varen eller en vesentlig del av den. Hvis avtalen gjelder en vare som er laget på bestilling eller en vare som har blitt gitt personlig preg, begynner angrefristen å løpe den dagen dere har mottatt informasjon.
Angrefristen gjelder ikke hvis:
Tjenesten er påbegynt i løpet av angrefristen med deres samtykke,
prisen er avhengig av svingninger i finansmarketdet, som f.eks. på en aksje,
varen er i en slik tilstand at den ikke kan leveres tilbake,
forseglingen på lyd- eller bildeopptak eller dataprogram er brutt. Som forsegling regnes også teknisk plombering.
Når dere benytter angreretten er dere:
Ansvarlig for at varen er i samme forfatning som da dere mottok den. Dere kan ikke bruke varen, men naturligvis kan dere undersøke den forsiktig. Hvis varen skades eller blir borte på grunn av uforsiktig håndtering av dere, frafaller angreretten.
Garantier og service
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.
Leveranser
Levering med UPS eller Bring.
Leveransetid
Bestilling med alle varene på lager sendes normalt innen 2 virkedager.
UPS DØR - DØR
Pakken leveres på døren til mottaker mellom kl 08.00 – 16.00 på hverdager. Leveringstid er normalt 2 - 6 dager, avhengig av strekning. Sporttema.no sender til hele fastlandsnorge. Pakken leveres til første hindring. Det er til første dør, om det ikke er trapper eller nivåforskjeller som gjør at sjøfør ikke kommer til døren. Bor du i blokk gjelder leveringen til første inngangsdør (hovedinngang). Når din pakke forlater vårt lager mottar du en mail hvor du får oppgitt sporingsinformasjon. Du varsles ved SMS/e-post angående avtale om tidspunkt for utlevering.
Pakker som ikke hentes
For alle varer som ikke mottatts, forbeholder vi oss retten til å fakturere kostnader for returfrakt, ekspedisjonsavgift og håndteringsavgift, per i dag satt til 250-995 kr.
Returer
Returfrakt må dere selv bekoste med mindre varen er defekt eller vi har levert feil vare.
Når dere benytter angreretten må dere,
hvis det gjelder en vare, sende eller levere den tilbake til oss,
Tilbakebetalingsplikt:
Hvis dere benytter angreretten, forplikter vi oss til å betale tilbake deres betaling for vare senest 30 dager etter at vi har mottatt varen, eller hvis det gjelder en tjeneste senest 30 dager etter at vi har fått melding om at dere ønsker å benytte angreretten. Dere må selv betale eventuelle returkostnader for å sende tilbake varer.